Uczniowie  zdają egzamin z kwalfikacji  INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi i bazami danych  pod koniec I semestru klasy V.

 

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne III klasa IV klasa V klasa
I semestr II semestr I semestr II semestr I semestr II semestr
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
 1 Witryny i aplikacje internetowe   3 3  2
2 Lokalne systemy baz danych 3 3  
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1

Tworzenie i administrowanie bazami danych

3 3 4
2 Aplikacje desktopowe i mobilne
    2
2
4
3 Tworzenie stron i aplikacji internetowych
    3
3
4
Jesteś tutaj: Home Kwalifikacje INF.03