Uczniowie  zdają egzamin z kwalfikacji  INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych pod koniec II semestru klasy III.

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne I klasa II klasa III klasa
I semestr II semestr I semestr II semestr I  semestr II semestr
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 1 1      
 2 Urządzenia techniki komputerowej 2 2 2 2
1
1
 3  Systemy operacyjne  2 2 2 2 1
1
 4  Lokalne sieci komputerowe
  2 2 2
2
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Ekspolatacja sprzętu komputerowego  2 2
2 2  
2 Administrowanie systemami operacyjnymi 2 2
2 2 4 4
3 Eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
2 2 2 2 2 2 
Jesteś tutaj: Home Kwalifikacje INF.02