W pracowni komputerowej nr 116 przeprowadzane są zajęcia z systemów operacyjnych, baz danych oraz aplikacji internetowych. Sala wyposażona jest w stanowiska komputerowe podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, oprogramowanie serwera relacyjnej bazy danych z programami narzędziowymi; oprogramowanie umożliwiające tworzenie aplikacji internetowych po stronie serwera i klienta w wybranych językach programowania; oprogramowanie do wirtualizacji; różne systemy operacyjne stacji roboczej; oprogramowanie narzędziowe, diagnostyczne i zabezpieczające; tablicę interaktywną; projektor multimedialny.

Jesteś tutaj: Home Pracownia systemów operacyjnych