Augustowskie CentrumEdukacyjne oferuje uczniom korzystanie z Microsoft Imagine Program. Program ten umożliwia uczniom o profilu technik informatyk naszej szkoły z całkowicie legalnego i darmowego korzystania z:

  • najnowszego oprogramowania Microsoft
  • systemów operacyjnych dla stacji roboczych
  • programów edukacyjnych
  • systemów operacujnych dla serwerów
  • programów narzędziowych
  • porgramów edukacyjnych

Więcej informacji o programie Microsoft Imagine Program na stronie:
Microsoft dla Edukacji.

REGULAMIN PROGRAMU MICROSOFT IMAGINE

  1. Uczeń deklarujący chęć korzystania z oprogramowania udostępnionego w ramach programu Microsoft Imagine Premium jest uczniem kierunku technik informatyk w Technikum Nr1 w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie.
  2. Część udostępnianego oprogramowania może wymagać przy instalacji kodów aktywacyjnych. Kody dostarczane uczniom w ramach programu Microsoft Imagine jednoznacznie identyfikują oprogramowanie i osobę, dla której zostały wygenerowane. Niedozwolone jest udostępnianie kodów aktywacyjnych osobom trzecim.
  3. Uczeń może używać oprogramowania Microsoft Imagine wyłącznie w celach niekomercyjnych, w szczególności: edukacji własnej, badań naukowych, przygotowywania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu projektowania, tworzenia oraz testowania niekomercyjnych rozwiązań i projektów realizowanych w ramach konkretnych przedmiotów. Niedozwolone jest używanie oprogramowania Microsoft Imagine do celów komercyjnych oraz udostępnianie go osobom trzecim.
  4. Szczegółowa umowa licencyjna Microsoft Microsoft Imagine Premium znajduje się na stronie programu Microsoft Imagine Premium: https://imagine.microsoft.com/en-us/About/LicenseAgreement. Uczniowie korzystający z programu Microsoft Imagine są zobowiązani do zapoznania się z treścią tej umowy i przestrzegania jej postanowień. Naruszenie przez ucznia lub pracownika jakichkolwiek warunków zawartych w powyższej umowie Microsoft Imagine Premium pociąga za sobą natychmiastową utratę prawa do korzystania z pobranego oprogramowania i dezaktywację konta.

Jesteś tutaj: Home Microsoft Imagine Program w ACE