Aula jest bardzo ważnym miejscem w szkole. To wizytówka, duma, czasem obiekt usilnych starań każdej placówki oświatowej. Apele, akademie, występy, koncerty, różnego rodzaju imprezy artystyczne szkolne i środowiskowe, o zasięgu  lokalnym, jak też regionalnym  mogą przebiegać w miejscu, które  pełni  bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu każdej szkoły. Wszyscy wiemy, iż udział uczniów w uroczystościach szkolnych ma wpływ na kształtowanie wartościowych postaw młodzieży, uczy kreatywności, odpowiedzialności, samodyscypliny i szacunku wobec siebie nawzajem.

Augustowskie Centrum Edukacyjne  może poszczycić się piękną  aulą, która służy szkolnej społeczności  już od kilku lat. Nie sposób przeliczyć  tych wszystkich osób, które „wydeptały parkiet” augustowskiej auli . Ileż to młodych ludzi stawiało swoje pierwsze aktorskie kroki na  scenie Augustowskiego Centrum? Napawa dumą fakt, iż wielu uczniów naszej szkoły dzięki możliwości występu przed publicznością na profesjonalnej scenie  odkryło w sobie prawdziwy talent . Poprzez możliwość  rozwijania swoich pasji, m.in. udział w pracach Kółka teatralnego,  „wydeptali” ścieżkę własnej kariery artystycznej.
Nie przyczynilibyśmy się do sukcesów naszych wychowanków, gdyby nie możliwości lokalowe, odpowiednia baza dydaktyczna oraz pomoc wykwalifikowanych pedagogów. Tylko profesjonalne podejście do każdego z wymienionych aspektów jest gwarantem sukcesu.

Dlatego tak szczególnym i bardzo potrzebnym w życiu naszej szkoły miejscem jest aula. Należy zaznaczyć, iż dyrekcja ACE zadbała o zakup nowoczesnego, profesjonalnego sprzętu nagłośnieniowego, konsoli sterujących światłami i innych wyspecjalizowanych elementów wyposażenia. Podczas ostatniego remontu auli powstała reżyserka – miejsce z którego można wykonywać wszelkie niezbędne czynności przy pracach scenicznych. Nad reżyserią dźwięku i oprawą sceniczną pracują uczniowie naszego CENTRUM. Należy dodać, iż instalację wykonała młodzież klas elektrycznych pod kierunkiem Pana Lecha Borysa.

Jesteś tutaj: Home W szkole Obsługa sprzętu na auli